Đăng ký Spin Access

Spin Access cung cấp nhiều mức giá đi xe rẻ cho người dùng có thu nhập hạn chế. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các tài liệu đủ điều kiện cho biết trạng thái của bạn.

Vui lòng đảm bảo tên này trùng khớp với tên trên bằng chứng giấy tờ đủ điều kiện bên dưới.
Vui lòng đảm bảo tên này trùng khớp với tên trên bằng chứng giấy tờ đủ điều kiện bên dưới.
Chúng tôi cần email của bạn để gửi cho bạn liên kết kỳ diệu của bạn. Vui lòng kiểm tra kỹ xem bạn có đúng email của mình không để bạn có thể nhận được liên kết của mình.
Chúng tôi cần số điện thoại của bạn để xác minh tài khoản trong trường hợp có vấn đề với email của bạn.
Spin Access hiện khả dụng ở các thành phố sau:
Chúng tôi cần thông tin này để xác minh rằng bạn đủ điều kiện nhận giảm giá này. Bạn có thể tải lên ảnh hoặc bản sao PDF của giấy tờ/thẻ. Vui lòng đảm bảo giấy tờ/thẻ của bạn hiển thị rõ ràng họ tên của bạn. Bạn có thể gửi bất kỳ tài liệu hoặc thẻ nào xác minh việc bạn đã đăng ký cho chương trình địa phương, tiểu bang hoặc liên bang yêu cầu tình trạng thu nhập thấp (ví dụ: Medicaid, LIHEAP, SNAP, EBT, WIC, v.v.). Nếu bạn là sinh viên toàn thời gian tại một cao đẳng ở San Francisco, CA, hãy nộp bằng chứng ghi danh.
Chúng tôi cần địa chỉ để xác minh thông tin tương ứng với bằng chứng thu nhập của bạn. Bạn có thể tải lên ảnh hoặc bản sao PDF Bằng lái, ID do chính phủ cấp hoặc hóa đơn điện nước của nơi bạn cư trú. Vui lòng đảm bảo tên và địa chỉ của bạn trên giấy tờ này giống với tên và địa chỉ của bạn trên bằng chứng thu nhập thấp được gửi ở trên.
VUI LÒNG LƯU Ý: Mỗi người dùng chỉ được phép nhận một mã. Nhiều đơn đăng ký sẽ bị từ chối và tài khoản của bạn có thể bị ngừng.